Eşti aici

Prezentarea mănăstirii

  • Mănăstirea Turnu

    Prezentarea Mănăstirii

    Silueta zveltă a Mănăstirii Turnu se înalţă la poalele muntelui Cozia, în apropierea văii Oltului, la doar 2 km în amonte de Mănăstirea Cozia. De-a lungul timpului, aici au existat mai multe sihăstrii - chilii săpate în stâncă - dintre care unele se mai păstrează şi astăzi. Printre sihaştri care s-au retras ca să vieţuiască aici, cei mai cunoscuţi au fost pustnicii Daniil şi Misail.

    6 Aprilie 2016